minticity.com Üyelik Sözleşmesi (Okul / Sınıf Bazlı Üyeliklerde Geçerli)

1. Taraflar

a)  www.minticity.com  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Şair Eşref Bulvarı, 1371 Sok. No:5 Alkan İşhanı Kat:4-5 adresinde mukim Özel Alman Dil Hizmetleri Eğitimi Tercüme Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “Minticity” veya “DAS AKADEMIE” olarak anılacaktır).

b)  Belirli bir dönem için www.minticity.com  internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”).

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’ nin konusu Minticity’   nin sahip olduğu internet sitesi  www.minticity.com  ‘ dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.  Üye,   www.minticity.com    internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Minticity’ nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.  Üye, Minticity ve/veya Eğitim görmekte olduğu okul tarafından kendisine bildirilen 9 aylık süre dahilinde (her halukarda en fazla 1 yıl) geçerli olacak şekilde verilebilecek olan okul kodu, kullanıcı numarası, kullanıcı adı, şifre, aktivasyon kodu vb. hiçbir bilgiyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu bilgileri kullanma hakkı bizzat kendisine / velisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Minticity’ ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Minticity’ nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3.  Üye,   www.minticity.com    internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4.  Üye,   www.minticity.com    internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aynı şekilde, minticity.com içeriğindeki yarışma, oyun vb. uygulamalara ilişkin özel bilgileri 3. şahıslarla paylaşamaz ve varsa program açıklarını sisteme zarar verecek şekilde ifşa edemez.

3.5.  www.minticity.com    internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Minticity ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Minticity’ nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.  Minticity, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,   www.minticity.com    internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Minticity’ den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7.  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8.  İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Minticity’  yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Minticity’   nin üyeye karşı üyelik sözleşmesinde uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9.  Minticity’ nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Minticity’ nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10.  www.minticity.com    internet sitesi yazılım ve tasarımı Minticity mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar    üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11.  Minticity tarafından  www.minticity.com    internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12.  Minticity kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Minticity, üyenin  www.minticity.com    internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13.  minticity.com’ a  üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Minticity ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler   ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.   Üye, minticity.com’ a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Minticity  iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Minticity ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece   üyeliği sona erdiğinde de   verilerin toplanmasına, Minticity iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Minticity ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği   sürece Minticity ve   iştiraki olan tüm şirketlerin  kendisi ile   internet, telefon, SMS,   vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,   paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Minticity ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Minticity’ nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine  iletebilir.

3.14.  Minticity, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Minticity’ ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Minticity ve Minticity web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15.  minticity.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Minticity web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16.  Minticity, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Minticity web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17.  Minticity, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18.  Taraflar, Minticity’ ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMUK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19.  Minticity, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Minticity müşteri hizmetlerine iptal isteğini bildirebilir. Böylesi bir durumda söz konusu bildirimler kendisine gönderilmeyecektir.

3.20. www.minticity.com sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine Minticity ve/veya ilgili kart kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak üye ile ilgili kuruluş arasında gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Minticity tarafından görülmez ve kaydedilmez). Üyelerin siteye üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Bu paragraf, üyenin kredi kartı ile işlem yapacağı anlamına gelmemektedir.

3.21. Şayet site üzerinde böylesi bir uygulama mevcut ise, alışveriş yapan üyelerin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan bir ürün söz konusu olduğunda ve genel olarak ürün kullanıldığında ya da kullanılmamış olsa dahi ambalajından çıkarıldığında Üye cayma hakkını kullanamaz. Fikri eser olan ve kopyalanabilecek olan kitap vb. materyaller için iade söz konusu değildir. İade hakları ile ilgili tüm hususlar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Yönetmelikleri vb. ile belirlenen koşullar dahilinde değerlendirilmektedir.

3.22. Şayet site üzerinde böylesi bir uygulama mevcut ise, üyelerin satın aldıkları ürünler Minticity tarafından seçilen bir kargo firmasıyla gönderilecektir. Kargo paketi üye tarafından kontrol edilip teslim alınmalı, herhangi bir eksiklik ve/veya hasar vb. olumsuz bir durum varsa bu, kargo personeli ile birlikte tutanak altına alınmalıdır. Aksi takdirde; kargonun üyeye teslimi ile birlikte ürün üyenin kabul edilecek ve bununla birlikte tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır. Kargo ücreti ile ilgili hususlar online alışveriş sırasında üyeye bildirileceği şekildedir. Minticity kısmen veya tamamen kargo ücretini alıp almamakta serbesttir.

3.23. Şayet site üzerinde böylesi bir uygulama mevcut ise, Minticity, üyenin satın aldığı tüm materyalleri sevkiyat tarihine kadar tedarik edememesi durumunda, tedarik edemediği ürünün bedelini üyeye iade edecek ve diğer ürünleri gönderecektir. Üye kendisine gönderilen ürünleri, yine ürünlerle birlikte gönderilecek olan faturadan takip edebilir. O an için tedarik edilemeyen ürün daha sonra bulunduğu takdirde, üyeye bilgi verilecektir. Bu durumda üyenin talebi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

4. Diğer Hususlar

Ek bilgi almak istediğiniz konularda +90 232 445 10 08 numaralı DAS Akademie Müşteri Hizmetleri telefonumuzdan, info@das-akademie.de eposta adresinden veya www.minticity.com adresinden Minticity’ ye danışabilirsiniz.

Site üzerinde işlem yapan kişinin 18 yaşından küçük olması durumunda, kendisine önceden üyelik giriş bilgileri iletilmiş olan velisi tüm işlemlerden sorumlu olacaktır. Minticity sadece öğrenci velileri ile bilgi paylaşımı yapmaktadır. Velisi bulunduğu öğrencinin sistemi yalnız başına kullanmasını istemeyen veliler, şifre vb. izin verilen giriş bilgilerini kendilerine özel olarak değiştirerek, siteye kendileri dışında girişi imkansız kılabilirler.

5. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

İşbu sözleşme üyeye bildirilen aktivasyon tarihinden itibaren, 9 aylık kullanım süresinin dolmasına (her halukarda en fazla 1 yıl) veya Minticity tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Minticity üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Was this article helpful?

Bir yanıt yazın