İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A. Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MINTIWORLD İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme: 27.01.2023

ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A. Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve işbu kişisel verilerin işlenmesinde ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A. Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri SorumlusuÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A. Ş.
Veri Sorumlusunun Adresiİsmet Kaptan Mah. 1371 Sok. No.5 Kat:4-5 Çankaya/İzmir
İletişim Kanalı[email protected]

İnternet Sitesi Aydınlatma Meni, https://www.mintiworld.com/ adresinde yer alan “E-posta” ve “Destek Talebi” bölümlerindeki formları dolduran ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir.

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri KategorisiKişisel Veri
KimlikAdı-soyadı,TCKN
İletişimTelefon numarası, e-posta adresi
Mesleki DeneyimOkul-şube bilgisi
DiğerProblem (Bu bölümde ayrıca destek talebinizin detaylarını bizimle paylaşabilmeniz amacıyla “Probleminiz” alanı bulunmaktadır. Burada da bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, iletiniz doğrultusunda işlenebilecektir.)
İşleme AmacıHukuki Sebep
Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin YürütülmesiKVKK m.5 (1): Açık Rıza
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin YürütülmesiKVKK m.5 (2) (c) : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiKVKK m.5 (2) (ç) : Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Hukuk İşlerinin Takibi ve YürütülmesiTalep / Şikayetlerin TakibiKVKK m.5 (2) (e) : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

Kişisel verileriniz, bu metnin üçüncü fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarakhaklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.