Minticity Bireysel Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

a)  www.minticity.com adresli internet sitesinin (Minticity) sahibi olan ve faaliyetlerini yürüten İsmet Kaptan Mah. 1371 Sok. No:5/501 Alkan İşhanı Çankaya – Konak / İZMİR adresinde mukim Özel Alman Dil Hizmetleri Eğitimi Tercüme Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “DAS Akademie” olarak anılacaktır).

b)  Minticity’ye üye olup ücret ödemek suretiyle, belirlenmiş olan süre dahilinde siteyi kullanma hakkına haiz olan, 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi (“Üye“).

2. Sözleşmenin Konusu ve Tanımlar

İşbu Sözleşme’ nin konusu DAS Akademie’nin sahibi olduğu internet sitesi www.minticity.com‘dan Üye’nin bireysel olarak faydalanma şartlarının belirlenmesidir. İşbu sözleşme minticity.com üzerinden yapılacak bireysel kullanım amaçlı üyeliklere ilişkin olarak hazırlanmış olup, Okul ve/veya Grup üyelikleri gibi “Kurumsal Üyelikler” söz konusu olduğunda hükümsüzdür.

minticity.com adresinden ulaşılabilen 3 farklı versiyonun (Minticity Kids, Minticity Junior ve Minticity Teenage) tümü için işbu sözleşme ve şartları, farklılık göstermeksizin geçerli olacaktır.

İşbu sözleşme konusu içerisinde ve sözleşme kapsamında kullanılan kavramlar ve tanımları ise şu şekildedir:

Minticity : www.minticity.com internet adresi üzerinden, kullanıcılarına Almanca öğretme amacıyla yayın yapan ve kullanımı ücrete tabi bulunan internet sitesi / platformudur.

Paket : Minticity’nin kullanımına ilişkin olarak, önceden belirlenmiş özel koşullar ve kullanım süresi dahilinde satın alınan lisans türlerinin herbirisidir.

Öğrenci : Üye tarafından, üyelik işlemlerinin tamamlanmasından sonra, platform üzerinde kendisine verilecek giriş ekranı üzerinden kayıt edebileceği ve Minticity eğitim içeriğini asıl kullanacak kişidir. Öğrenci, Üye’nin kendisi olabileceği gibi, çocuğu veya Minticity’yi kullanmasına izin verdiği bir başka kişi de olabilir. Ancak, satın alınacak her bir Paket için sadece bir kullanıcı, öğrenci olarak kaydedilebilecek ve Minticity’yi kullanabilecektir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.  Üye, www.minticity.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kendisine ait ve kanunlar önünde doğru olduğunu ve DAS Akademie‘nin, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.  Üye, Minticity’ye üye olurken kendisine verilen hiçbir bilgiyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu bilgileri kullanma hakkı bizzat kendisine ve platforma kullanıcı (öğrenci) olarak kaydettiği diğer bir kişiye (hesaba) aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Minticity’ ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Minticity’ nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3.  Üye, Minticity’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır. Aynı şekilde, Üye tarafından platforma kaydedilecek öğrenciden de tamamı ile Üye sorumlu olacaktır. Üye, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, öğrencinin site üzerindeki işlemlerinden doğrudan mesul tutulacağını bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

3.4.  Üye, Minticity’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aynı şekilde, Minticity içeriğindeki yarışma, oyun vb. uygulamalara ilişkin özel bilgileri 3. şahıslarla paylaşamaz ve varsa program açıklarını sisteme zarar verecek şekilde ifşa edemez.

3.5.  Minticity üzerinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin DAS Akademie ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. DAS Akademie‘ nin, Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.  DAS Akademie, üye verilerinin yetkisiz kişilerce ve yasadışı yollarla okunmasından, üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.minticity.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden DAS Akademie‘ den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7.  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kendisine aittir.

3.8.  İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, DAS Akademie’ yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, DAS Akademie‘nin Üye’den, üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9.  DAS Akademie‘nin gerekli görmesi halinde her zaman tek taraflı olarak üyenin üyeliğini iptal etme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden ve koşulsuz olarak kabul eder. Bu durumda, DAS Akademie‘ nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Şöyle ki, böylesi bir durumda, kullanılamayan süreye tekabül eden üyelik ücreti kısmı Üye’ye iade edilecektir. Lisans kullanım süresinin bitmesinden önce Üye tarafından yapılacak “Hesap Silme” işlemlerinde ise, veriler silinmekle birlikte, eksik süreyle kullanımdan kaynaklı herhangi bir ücret iadesi söz konusu olmayacak, Paket süresinin sonuna kadar bir kullanım olduğu varsayılacaktır.

3.10.  Minticity’nin marka, yazılım ve tasarım hakları tamamı ile DAS Akademie mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Sitenin hiçbir görsel ve yazılımsal öğesi Üye tarafından izinsiz kopyalanamaz, kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca markalar da sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11.  DAS Akademie tarafından, Minticity platformunun iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12.  DAS Akademie, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. DAS Akademie, üyenin www.minticity.com internet sitesi ve bağlı alt siteler üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma ve çerez (cookie) kullanma hakkını saklı tutar. DAS Akademie tarafından kullanılan çerezler ve bunlara ilişkin detaylı bilgiler, www.minticity.com adresli internet sitesinin en alt bölümünde (footer) yer alan Gizlilik Bildirimi / Çerez Kullanımı sayfalarında Üye’ye aktarılmaktadır. Üye, işbu kullanıcı sözleşmesini kabul etmekle, söz konusu metinleri de okuyup anladığını, bu metinlerin de işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası sayıldığını bildiğini ve şartlarına uyacağını peşinen kabul ve beyan eder.

3.13. Minticity’ye üye olan kişi, üyelik formunun onay aşamasında da belirtildiği üzere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde DAS Akademie tarafından hazırlanan Aydınlatma Metnini okuduğunu, kabul ettiğini ve Açık Rıza sunduğunu kabul ve beyan etmektedir. İlgili metin kayıt işlemi sonrasında da www.minticity.com adresi üzerinden görüntülenebilir.

3.14.  DAS Akademie, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Minticity’ ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) yasal haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15.  Minticity’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının (Üye ve Öğrenci), kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, internet platformuna girmesiyle birlikte, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16.  DAS Akademie, Minticity’nin içeriğini dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Minticity web sitesinde kayıtlı herhangi bir bilgi ve veriyi silme hakkını saklı tutar.

3.17.  DAS Akademie, Üye’nin yönetim paneli üzerinden kolaylıkla takip edeceği şekilde, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18.  Taraflar, DAS Akademie‘ ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMUK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Minticity’ye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre DAS Akademie ve/veya ilgili kuruluşlarca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları DAS Akademie’den bağımsız olarak ilgili banka ve ödeme kuruluşlarınca online olarak ve Üye ile ilgili kuruluş arasında gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi ve diğer kredi kartı bilgileri DAS Akademie tarafından görülmez ve kaydedilmez. Üyelerin siteye üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri kişisel bilgiler ile, kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

3.20. Şayet site üzerinde böylesi bir uygulama mevcut ise, alışveriş yapan üyelerin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan bir ürün söz konusu olduğunda ve genel olarak ürün kullanıldığında ya da kullanılmamış olsa dahi ambalajından çıkarıldığında Üye cayma hakkını kullanamaz. Fikri eser olan ve kopyalanabilecek olan kitap vb. materyaller için iade söz konusu değildir. İade hakları ile ilgili tüm hususlar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Yönetmelikleri vb. ile belirlenen koşullar dahilinde değerlendirilmektedir.

3.21. Şayet site üzerinde böylesi bir uygulama mevcut ise, üyelerin satın aldıkları ürünler DAS Akademie tarafından seçilen bir kargo firmasıyla gönderilecektir. Kargo paketi üye tarafından kontrol edilip teslim alınmalı, herhangi bir eksiklik ve/veya hasar vb. olumsuz bir durum varsa bu, kargo personeli ile birlikte tutanak altına alınmalıdır. Aksi takdirde; kargonun üyeye teslimi ile birlikte ürün üyenin kabul edilecek ve bununla birlikte tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır. Kargo ücreti ile ilgili hususlar online alışveriş sırasında üyeye bildirileceği şekildedir. DAS Akademie kısmen veya tamamen kargo ücretini alıp almamakta serbesttir.

3.22. Şayet site üzerinde böylesi bir uygulama mevcut ise, DAS Akademie, üyenin satın aldığı tüm materyalleri sevkiyat tarihine kadar tedarik edememesi durumunda, tedarik edemediği ürünün bedelini üyeye iade edecek ve diğer ürünleri gönderecektir. Üye kendisine gönderilen ürünleri, yine ürünlerle birlikte gönderilecek olan faturadan takip edebilir. O an için tedarik edilemeyen ürün daha sonra bulunduğu takdirde, üyeye bilgi verilecektir. Bu durumda üyenin talebi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

4. Diğer Hususlar

4.1. Herhangi bir konuda ek bilgi almak istenilmesi halinde +90 232 445 10 08 numaralı DAS Akademie Müşteri Hizmetleri hattından, info@das-akademie.de eposta adresinden veya www.minticity.com adresi üzerinde açıkça belirtilen iletişim kanalları üzerinden Minticity’ ye danışılabilir.

4.2. Site üzerinde işlem yapan kişinin 18 yaşından küçük olması durumunda, kendisine önceden üyelik giriş bilgileri iletilmiş olan velisi tüm işlemlerden sorumlu olacaktır. DAS Akademie sadece öğrenci velileri (Üye) ile bilgi paylaşımı yapmaktadır. Sisteme kaydettiği öğrencinin sistemi yalnız başına kullanmasını istemeyen Üye’ler, şifre vb. giriş bilgilerini kendilerine özel olarak değiştirerek, siteye kendileri dışında girişi imkansız kılabilirler.

4.3. Üye, işbu sözleşmeyi kabul etmekle birlikte, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilen ve www.minticity.com adresli internet sitesinin en alt kısmında (footer) açıkça belirtilen, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. LTD. ŞTİ. MINTICITY AYDINLATMA METNİ’ni okuyup anladığını ve kabul ettiğini ve ilgili Aydınlatma Metni’ne ilişkin olarak, “Açık Rıza”sını verdiğini peşinen kabul ve beyan eder.

 

4.4. İşbu sözleşmede DAS Akademie’nin sunmakta olduğu hizmete ilişkin yükümlülüğü, minticity.com üzerinde yer alan “Abonelik & Ücretlendirme” sayfasından ilan edilen ve buradan seçilerek satın alması Üye tarafından gerçekleştirilen “Paket”e ilişkin şartlar çerçevesinde meydana gelmektedir ve satın alınmayan “Paket”lere ilişkin özellikler kullanım kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

4.5. Minticity’nin tanıtımı ve DAS Akademie tarafından uygun görülecek başka amaçlar çerçevesinde, platformun belirli bir süre için deneme mahiyetinde (Trial) ve ücretsiz olarak kullanılması söz konusu olabilecektir. Böylesi bir durumda dahi, işbu sözleşmenin ödeme dışındaki tüm hükümleri aynı şekilde -ücretsiz deneme süresinin sonuna kadar- geçerli sayılacak ve ücretsiz deneme üyeliği başlatan Üye tarafından peşinen kabul ve beyan edilmiş sayılacaktır.

5. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

İşbu sözleşme Üye’ye e-posta ile bildirilen aktivasyon tarihinden itibaren ve Üye tarafından tercih edilen (satın alınan) “Paket”e tekabül eden kullanım süresinin dolmasına (her halukarda en fazla 1 yıl) veya DAS Akademie tarafından herhangi bir nedenle üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Ayrıca DAS Akademie, Üye’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliğini iptal ederek, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Üye tarafından satın alınan “Paket” süresinin dolması ile birlikte hükümsüz kalacak olan sözleşme, üyeliğin yenilenmesi veya uzatılması ile birlikte, uzatılan süre boyunca yine aynı şekilde ve şartlar çerçevesinde geçerli olacaktır.

Ancak, tarafların karşılıklı olarak edindikleri bilgilere ilişkin gizlilik ve bilgi saklama yükümlülükleri süresiz olarak devam edecektir.

6. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlük

Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin işbu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve içeriğinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin Minticity’ye üyeliği esnasında akdedilmiş ve ödemenin gerçekleştirilmesi ile birlikte karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

12 Mayıs 2021
Was this article helpful?

Bir yanıt yazın